image

Savunma amaçlı teknolojilerin sivil uygulamalara olan etkisi ve global ölçekte savunma sanayiinde teknoloji tabanının gelişmesi.


Türkiye’nin en katma değerli sektörlerinden savunma sanayii, yerlileşme yolunda dev adımlar atarken en üst düzey temsilcileri başarının sırrını anlatıyor. Türkiye’nin artık uluslararası aktörleri arasında yer aldığı savunma sanayiinde yeni gelişmeler, sektörün diğer sektörlere olan inovatif katkıları, milli teknoloji hamlesinde yarattığı çarpan etkisi bu panelde ele alınacak.