image

Kurumsallık ve inovasyon ilişkisi.


Aday firma temsilcileri ve mentorlar arasından seçilecek isimler, kurumsal yaşamda inovasyon odaklı olmanın fayda ve sonuçlarını tartışıyor.