image

Rekabetin yeni enstrümanı yenileşme


Küresel pazarda rekabetin yeni aracı artık inovasyon. Teknolojinin gelişme hızı, ihracat yapan şirketleri nasıl dönüştürüyor? Geleneksel sektörler inovasyonla nasıl bütünleşecek? Uzman isimler, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşma yolunda ihracatta atılacak adımları değerlendiriyor, fiyat rekabetinden bilgi rekabetine giden yolun haritasını çiziyor.