Loading

 

İnoSuit

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı


Neden İnoSuit Programı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2016 Kasım ayında hayata geçirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı, her bir firmada sistematik bakış açısını yerleştirmek üzere “Kurumsal İnovasyon Sistemi” kurmayı hedeflemektedir. Bu kavramın amacı, bir kurumda inovasyon süreçlerine dâhil olan / olması gereken tüm aktörlerin, aktörler arası ilişkilerin ve etkileşimlerin, tüm uygulamaların, yatırımların, proje ve programların sistematik olarak ele alınmasının ve bu şekilde gerekli tüm yetkinliklerin bütünsel ve sürdürülebilir şekilde oluşturulmasının sağlanmasıdır. Her kurumun inovasyon sisteminin kendine özgü, ama belli yetkinlikleri mutlaka kapsayacak şekilde tasarlanması gerektiğinin bilinciyle üç yıldır programa devam ediyoruz.

Yeni Ekonomi Programı kapsamındaki ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için temel ihtiyacımız ihracatımızın kg başına değerini yükseltmektir. İnoSuit Programı ile ihracatımızdaki katma değeri yüksek ürünlerimizin payını arttırmayı hedefliyoruz.

 

Programın Hedefi Nedir?

Üniversite-sanayii iş birliğine dayanan İnoSuit programı kapsamında;

• Şirketlerdeki “Kurumsal İnovasyon Sistemi” nin kurulması veya var olan sistemin iyileştirilmesi,
• İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde artırılması,
• İnovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi,
• Her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi,
• Bu çalışmaların bir yan çıktısı olarak, aynı zamanda bölgesel üniversite-sanayii iş birliklerinin genel olarak geliştirilmesi
• Hem ülke hem de bölgesel olarak inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesi
• Kurumlarımızın inovasyon performanslarının artırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için, yerel koşullara, ihtiyaçlara, kültürümüze uygun yerli yöntemlerin ve bilginin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Programın İşleyişi Nasıldır?

Program kapsamında yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) başlayan dönemler için başvuran her bir firma, üniversiteden İnovasyon alanında uzman bir akademisyen mentor ile eşleştirilmektedir. Söz konusu mentorlar tarafından 11 ay boyunca belli bir yol haritası kapsamında mentorluk desteği sağlanmaktadır. Mentor her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret etmektedir.

3., 6. ve 9. ayların sonunda tüm mentorların ve firmaların katıldığı deneyim paylaşım toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Mentorlar ve firmalar aylık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve elde ettikleri çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına (www.inosuit.com) raporlamaktadırlar.


Programda Yer Alan Şirketler Nasıl Belirleniyor?

Programda yer alan firmalar, başvuru formunu dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM proje ekibi tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu doldurma tarihleri de göz önüne alınarak belirlenmektedir.


Mentor Hizmet Bedeli Ödemesi Nasıl Yapılıyor?

Her bir üniversite için 11 ay süresince, firma başına aylık mentorluk ücreti İstanbul'da bulunan üniversiteler için vergiler hariç aylık 4.000 TL, İstanbul dışında bulunan üniversiteler için vergiler hariç ayda 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücretin %25’i TİM ve İhracatçı Birliği tarafından desteklenir.


Programda Yer Alan Firma ve Mentor Sayıları Nelerdir?

Mentor havuzumuzda 128 üniversiteden 834 akademisyen mentor yer almaktadır. Kasım 2016 yılından bu yana ise programa 324 firma başvurdu.

Söz konusu havuzda yer alan başvuruların 283’ü İstanbul’dan olup,bugüne kadar İstanbul’dan 55 akademisyen mentorumuzu firmalar ile eşleştirme imkanı bulduk.

Dönemlere göre programı başarıyla tamamlayan firma sayısı (Toplamda 82 Firma)
Kasım 2016 Döneminde 43 firma  (1. Dönem)
Kasım 2017 Döneminde 15 firma  (2. Dönem)
Ocak   2018 Döneminde 16 firma  (3. Dönem)
Nisan  2018 Döneminde 8 firma    (4. Dönem)

Dönemlere göre programa devam eden firma sayısı (Toplamda 22 Firma)
Temmuz 2018 Döneminde 8 firma (5. Dönem)
Ekim 2018 Döneminde 14 firma    (6. Dönem)

Nisan 2019 Dönemi Programa yeni başlayan firma sayısı ise 22'dir. (7. Dönem)
 

Programın Başarı Hikâyeleri ve Firmaların Olumlu Bildirimleri Nelerdir?


ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
İnoSuit Programı; kurum stratejimizde önemli payı olan “Değer Yaratma” kavramını bütünsel bakış açısıyla yorumlamamıza ve "Kurumsal İnovasyon Kültürümüzü" olgunlaştırma sürecimizde destek oldu. Göstergelerimizdeki iyileşmeler de “İnovasyon” Kültürü konusunda kat ettiğimiz yolun doğruluğunu göstermektedir.

Sayısal olarak sonuçları değerlendirirsek tamamlanan projelerde %20; onaylanan fikirlerde %40; üniversite işbirliklerinde %50; firma iş birliklerinde 4 kat ve kamu destekli başvurusu yapılan projelerde 5 kat artış sağlandı. Ayrıca geliştirilen Proje Yönetim Sistemi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yarışmada en iyi Ar-Ge Uygulamaları arasına girdi.

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AR-GE proje portföyümüzü tüm şirket genelinde gözden geçirme imkânımız oldu. Şirketimizin 10 yıllık AR-GE ajandasını belirleyecek olan teknoloji yol haritasının oluşturulmasında son aşamaya geldik. Bununla birlikte AR-GE merkezi kurma sürecimizi hızlandırmış olduk. İnovasyon yönetimi ile ilgili süreçlerin ele alındığı inovasyon koordinasyon kurulunu oluşturduk. Bundan sonraki aşamada bu çalışmaların sürdürülebilir kılınması için daha yüksek gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

OPTİMA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
İnoSuit Programı kapsamında 2 adet patent başvurumuz gerçekleşti. Şu anda tarifnamesinin yazıldığı 3 adet patent başvurumuz da yolda. Bu patentlerden bir tanesi ile ilgili TÜBİTAK 1507 programına Ar-Ge Proje başvurumuz gerçekleşecek. Daha öncesinde TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi kurumların desteğiyle proje yürütmüş olsak da, inovasyon kurgusu ve ön hazırlığı ile fikri hakları elimizde olan ve gittiğimiz uluslararası fuarlarda tanıtımını güvenle yapabildiğimiz nitelikli projelerin de İnoSuit ile gündemimize girdiğini söyleyebiliriz.

OPTİMA'da Ürün Geliştirme (ÜR-GE) Laboratuvarı kurduk. Tasarladığımız ürünlerin prototiplerinin bazı testlerini, bu laboratuvarda yapmaya başladık.

TİM’in cesaretlendirmesi ve destekleriyle, Tasarım Merkezi olmak için yaptığımız başvurumuz, 18 Temmuz 2017 itibariyle T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Türkiye'nin 65. Tasarım Merkezi olarak belge almıştır.

SARAY BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ A.Ş.
İnoSuit Programı ile yenilikçi yönümüzü daha da geliştirdik. İnovasyon sürecimizi formatlayarak daha sistematik, bütünsel ve daha odaklı bir hale getirdik. İş yapış şekillerimizde her zaman katılımcı modeller kullanmış ve zaman içinde global dünyanın gelişmeleri doğrultusunda bunu biçimlendirmiş bir şirketiz. İlk yıllarımızdan beri istişare, kurultaylar yönetim sistemimizde oldu ve bugün de stratejik planlama çalışmalarımız yine geniş katılımlı çalıştaylarla yürütülüyor.

İş yapış şekillerimizde ve çalışma modellerimizde fikrî katılımı tabana yaydık. İnoSuit projesi ile inovasyon, yenilik, farklılaşma kavramlarının sürdürülebilir başarı için gerekliliği yönünde bilinçlenmeyi sağladık.

Fikir fabrikamız için önceleri öneri kutuları kullanırken, İnoSuit Programı kapsamında kurumsal inovasyon sistemimizi de dijital ortama aktardık.

Üretim hatlarımıza dijital öneri giriş ekranları kurmaktan özel mail adreslerine, bilgisayarlardan öneri ekranlarına direkt erişimden ortak platformlara birçok yöntemle çalışanların katılımını artırmayı başardık. Güdümlü öneri sistemini periyodik afişler, toplantılar, aylık ödüllendirme törenleri, kurum içi yayınlar ve e-mailing gibi yöntemlerle gündemde tutmanın yanında yönetim toplantılarının standart bir maddesi haline getirerek de sürdürülebilir kılma yönünde olumlu sonuçlar aldığımız çalışmalar yaptık.

SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vizyonumuza katkıda bulundu. Aslında hayallerimize sınır tanımamak gerektiğini, her şeyin sadece basit bir fikirle başladığına ikna olduk. Sınırlarımızı zorlamanın gereğine ve önemine inandık. İş hayatında başarının üçlü bir sacayağı üzerinde sağlandığına olan inancımız pekişti. Bu sacayaklarını; kalite, inovasyon ve öngörü olarak kurguladık. Biz Avrupa ülkelerinin otomotiv sektörünün en güçlü oyuncularına yan sanayi ürünleri sunuyoruz. Aslında bakıldığında biz, sadece bizden bekleneni sunarak sistemde gücümüzü koruyabiliriz diye düşünebiliriz. Ancak çağın gereğinde bu bakış açısında da değişim sağlamak gerektiğine inandık. Standardın ve geleneklerin ötesine yaratıcı ve yenilikçi bir iş yapma biçimini kazandırarak, müşterimize farklı değerleri sunmak artık olmazsa olmazımız haline geldi.


Programın sosyal medya linkleri: