Enstalasyonlar

12-13 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası, farklı disiplinlerden inovasyona yön veren isimleri 9.kez ağırladı.

Bu yıl enstalasyon kategorisinde Eylem Pala Uluğ’un “Kara Bulut”, Usta Design ve Murat Yıldırımçakar’ın ise özel seri eserlerini ziyaretçiyle buluşturdu.

İnovasyonun Geleceğini Gören Genç Nesiller

Türkiye’nin değeri olan genç neslin, inovasyon odaklı, yaratıcı ve üretken projeleri…

İnovasyonda Kendini Dünyaya Kanıtlamış İsimler

Attıkları inovatif adımlarla dünyada adından söz ettiren etkili isimlerin, fark yaratan konuşmaları ve ilham veren deneyimleri…

İnovasyonun Birçok Farklı Alanda Ele Alındığı Paneller

İnovasyonun farklı yönlerinin alanında uzman kişiler tarafından enine boyuna konuşulduğu paneller...

Türkiye'nin İnovasyon Atakları ve Projeleri

Türkiye’nin cari açığını inovasyon ile asgariye indirmek için ekonomi, sağlık, ihracat, Ar-Ge, hizmet ihracatı, eğitim, spor, sosyal medya gibi alanlardaki inovatif gelişmeler...

Güncel Öncelikler ve İnovatif Teknolojiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan teknolojik trendlerin ve sürekli değişen yeni normallerin inovasyon ile buluşması...

Global Zihinli, Başarılı Girişimler

Yenilikçi fikirler ve global bakış açılarıyla sektörleri ileriye taşıyan girişimciler...

İnovasyonu Cesaretlendiren Yatırımlar

İnovatif fikirlerin gerçeğe dönüşmesi adına teşvik edici yatırımlar ve eğitim programları…

Yeni Medya Eskizden Piksele Dijital Sanat II. Edisyonu

Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden yeni medya sanatçılarının dijital sanat, bio tasarım, ses tasarımı gibi farklı disiplinlerdeki eserlerinden oluşan karma bir seçkinin sunulduğu “Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat” sergisi İnovasyon Haftası kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde 2. Edisyonu izleyicileri ile buluştu.

Arura Sergisi

Ozan Türkkan’ın, 15 yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden araştırmalara dayanan yeni medya uygulamalarının odak noktası, doğanın fraktal geometrik yapısı ve kendini yaratmak için kullandığı üretici sistemidir.

“arura”, Ara Formlar ve biyoçeşitlilikle birlikte bu biyolojik formların doğadaki geometrik yapısı ve bu geometrinin zamanla değişmesine odaklanan araştırma projesinin bir sonucu olarak üretilen çalışmalardan biridir. Bu üretim sürecinde Biyoçeşitlilik Miras Kütüphanesinde yüzyıllardır araştırılan binlerce canlı form, yeniden analiz edilmiş, Yaratıcı Kodlama ve AI (Yapay Zeka) araçlarıyla (Yazılım) işlenmiş ve bu canlı formların geometrisi çıkartılarak yeniden çizilmiştir. Bu, devam etmekte olan projenin ilk fazı olarak gösterilmektedir.

Sıfır Noktası Sergisi

Görsel sanatçı Deniz Sağdıç, atık hale gelmiş her türlü obje ve malzemeyi, “ileri dönüşüm” yöntemiyle sanat eserlerine çeviriyor. Böylece atıkları bir başka formda, adeta yeni bir hayata kavuşturan sanatçı, bu çalışmalarını “sürdürülebilir sanat” olarak adlandırıyor.

0 sıfır Noktası adlı sergi projesinde Sağdıç’ın, insan tüketiminden artan farklı yapı ve formdaki atıklardan sanat eserine dönüştürdüğü son dönem çalışmaları sergilenmektedir.

Down to Earth Sergisi

Down to Earth (Gerçekçi) ifade biçimi olarak elektroniği kullanan bir yerleştirmedir. Toprak Ana'nın isyanda olduğunu ne kadar yüksek sesle söylüyor olsak da, ayağımız frene değmeden yokuş aşağı inmeye devam ediyoruz. Dahası, tüm cehalete rağmen, üzerinde yaşanacak topraktaki kıtlık ile birlikte bir gelecek yansıtma durumunu ihmal ediyoruz. Dünya üzerindeki insan nüfusu önlenemez bir artışla çoğalıyor. Dünyanın cömertliği, duyarsız yetkililerce daha iyi bir gelecek adına ciddi şekilde istismar edildi. Şimdi ise, geleceği tam da şu anda gerçekleşmesi için tasarlamaya çalışıyoruz. İnsanlar, kolonyal içgüdülerini sinsi bir mucizeyle beslemek için başka bir gezegene inmeye heves ediyorlar. Ama biz muhteşem manzaralarıyla dünyaya sahibiz, dünya hâlâ görülmek ve saygı görmek için duruyor. Bu yapıtta izleyici, acıyla kıvranan dünyayı temsil eden hareketli bir zemin gözlemliyor.

Özel Seri Sergisi

Bauhaus’ta tasarım okumuş Alman 3D sanatçısı Oliver Latta, üniversite eğitiminden sonra uzun yıllar, uluslararası beğeni kazanmış film, animasyon ve görsel efekt üreticisi Sehsucht’ta tasarımcı olarak çalıştı. Uluslararası markalara çalışan ve şimdilerde Extraweg olarak bilinen sanatçı, hayal dünyasını kişisel çalışmalarına yansıtıyor.

Günlük kaygılardan ve durumlardan ilham alan sanatçı, sebep-sonuç ilişkisiyle oynamaktan keyif alıyor. Durumları, belirsiz ve rahatsız edici bir yerden yorumlayan sanatçı, izleyiciyi odağına alarak duygularına ve benliklerine dönerek yüzleşme yaratmayı hedef ediniyor.

Past, Present & Future Sergisi

Past, Present & Future bütün zamansal ve mekansal sınırların kırıldığı bir düzlemde bir varlığın yaşamının bütün boyutlarını linear düzlemden çıkararak sınırları olmayan bir geometrik evrende temel formları ve bunların arasındaki sürekli bağlılığı vurgulayarak o varlığı sembolik olarak tekrar şekillendiren bir simülasyon çalışmasıdır.

Pioneer the Possible Sergisi

Soluduğumuz havayı hepimiz paylaşıyoruz, bu yüzden karbonla mücadele etmek için bilgimizi, fikirlerimizi ve kaynaklarımızı bir araya getirmeliyiz!

İsveç Enstitüsü tarafından geliştirilen “Mümkün olana birlikte öncülük edelim (Pioneer the Possible) ” adlı sergi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ön plana çıkarır ve bu hedeflere ulaşmak için İsveç’te atılan adımlarla ilgili bilgi verir. Dijitalleşme ve teknolojinin getirdiği yenilikler sonrası toplumların karşılaştığı sorunları çözmede iş birliğinin anahtar olduğuna vurgu yapan sergi, İsveç'in sürdürülebilir bir geleceğe yolculuğunda yeni teknolojilerin etkisini ve önemini anlatır.

İnoSuit

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, firmanızın inovasyon yetkinliğine uygun kulvarda mentorluk desteği alabilmesi adına hayata geçirilen Odaklı İnoSuit Programı ile inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye İnovasyon Haftası’nda İnoSuit Programının daha fazla firmamız tarafından benimsenmesi ve “İnovasyon Sistemini Kurumsallaştırmayı” başarmış firmalarımızın bilinirliğinin artırılması hedefleriyle programın başlangıcından bu yana ilk kez “TİM İnoSuit Programı Kitabı” hazırlanmış olup lansmanı gerçekleştirilecektir. İnoSuit Programı Kitabı’nda, 9 farklı dönemden programı başarıyla tamamlamış ve kitapta başarılarını paylaşmak isteyen 50 firma ve bu firmalara Mentorluk hizmeti sağlamış olan 45 akademisyen yer almaktadır.

“İnoSuit Programı Sertifika Töreni” kapsamında ise tamamlanan 7 dönem içerisinde programı başarıyla tamamlayan firmalarımıza ve mentorlarımıza sertifika takdimi gerçekleştirildi.

İnovaLİG

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP3rove iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışıyor, hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı buluyorlar.

İnovaLİG programı ile ülkemizde gerek kamu gerek özel sektör kuruluşlarında inovasyon bilincinin gelişmesi amaçlanmaktadır. İnovaLİG ile Avrupa'da 17 ülkede uygulanan ve IMP3rove’un yürüttüğü IMP3rove metodolojisine dayanan bir kurguyla, düzenlenmektedir. İnovaLİG programı ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın inovasyon liderleri belirlenmektedir. İnovaLİG şampiyonlarının Türkiye'nin dönüşümündeki önemli katkıları, 12-13 Aralık tarihlerinde Türkiye İnovasyon Haftası'nda değerli konuklarımız eşliğinde ödüllendirildi.

İnovaTİM

İnovaTİM; 72 ilde ve 150 farklı üniversitede 3000’i aşkın üniversite öğrencisinin oluşturduğu Türkiye’nin en büyük inovasyon ekosistemidir.

İnovaTİMli öğrenciler uluslararası bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret etmekte, uluslararası yarışmalara katılmakta, inovasyon ve teknoloji üzerine eğitimler ve Ar-Ge projelerinde görevler almakta, bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekte ve liselerde yapay zeka, inovasyon, nesnelerin interneti üzerine eğitimler vermektedir.

Projeleri ile dereceye giren İnovaTİMli öğrenciler Türkiye İnovasyon Haftası'nda "İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni" ile ödüllerine kavuştu.

TİM-TEB Girişim Evleri

TİM-TEB Girişim Evleri, bulunduğu illerde, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline de sahip girişimcileri ve girişimci işletmeleri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini ülkemizin en yaygın ve en kapsamlı programları ile sürdürmektedir.

TİM-TEB Girişim Evleri, yeni kurulan girişimciler için kuluçka merkezi olarak verdiği hizmetler yanında mevcut teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu iş yönetimi hizmetlerini de sunmaktadır. Bu yönüyle özellikle çeşitli devlet destekleri ile kurulmuş teknoloji firmalarının kalıcı ve güçlü şirketlere dönüşmesini önemli bir misyon olarak görmektedir.